ARVOSTAMME YKSITYISYYTTÄSI

Evästeet auttavat meitä tarjoamaan tämän sivuston.

Tekniset evästeet

Tekniset evästeet edesauttavat sivuston käyttäjäystävällisyyttä sekä tietoturvaa. Tämän vuoksi teknisiä evästeitä ei voi olla valitsematta.

Evästeet ja seuranta

Käytämme useita kolmansien osapuolien palveluita parantaaksemme verkkosivujen toimintoja. Nämä palvelut parantavat käyttäjäkokemusta keräämällä tilastollista dataa verkkosivuilta sekä dataa verkkosivujen käytöstä. Tämän vuoksi toivomme, että hyväksyt kaikki evästeet ja seurannan.

settings
analytics
analytics
linkedin
youtube

Yksityiskohtaista tietoa evästeistä ja seurannasta

Yksityiskohtaista tietoa löydät sivulta Tietosuojailmoitus, yksityisyysasetuksista voit kytkeä evästeitä ja seurantaa joko päälle tai pois.

aareon annual report 2020

Aareon Vuosikertomus 2020

Aareonin vuosikertomus 2020, "Pioneering Work", kuvaa Aareonin uraauurtavaa työtä toimialan johtavana teknologia- ja teollisuustoimijana. Tiiviillä yhteistyöllä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Aareon kehittää käyttäjälähtöisiä ja innovatiivisia tuotteita moderneihin työympäristöihin.

Aareon Årsrapport 2020

Läs Mer

Aareon pysyy kasvu-uralla

Covid-19-pandemian leimaamassa vuodessa Aareonin liiketoimintamalli paljasti vahvuutensa ja yhtiö pystyy kasvattamaan konsernin liikevaihtoa. Erityisesti digitaalisten ratkaisujen liikevaihdon kasvu oli vahvaa, 19 prosenttia. Oikaistun käyttökatteen (EBITDA) odotetaan nousevan 135 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä.

Mainz, 25.03.2021  – Aareon, Euroopan kiinteistöteollisuuden ja sen kumppaneiden johtava ERP-ohjelmistojen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja, jatkoi kasvuaan vuonna 2020 kasvattaen konsolidoitua liikevaihtoaan 2 prosenttia 258 miljoonaan euroon. "Edes covid-19-pandemian asettamat lisähaasteet eivät ohjanneet meitä pois kasvustrategiastamme", korostaa Aareonin toimitusjohtaja Dr. Manfred Alflen. "Vankan liiketoimintamallin, jossa toistuvilla myyntituloilla on suuri merkitys, avulla kasvamme entistä nopeammin ja hyödymme myös pandemian käynnistämästä digitalisaation etenemisestä."

Pandemian aikana yhtiö on hyötynyt digitaalisista kyvyistään, yhtiön noin 1 800 työntekijää työskentelevät kotoa käsin. Kuten aiemmin on ilmoitettu, Aareon laajensi ERP- ja digitaalisten ratkaisujen valikoimaansa. Muut fuusiot ja yritysostot – kuten CalCon Deutschland GmbH:n haltuunotto tai Arthur Online Ltd:n osto Yhdistyneessä kuningaskunnassa – vaikuttivat epäorgaaniseen kasvuun. Tulevien yritysostojen rahoittamiseen on otettu enintään 250 miljoonan euron luotto. Pääomasijoittaja Advent Internationalin 30 prosentin vähemmistöosuuden ostaminen Aareonista oli erityinen virstanpylväs yhtiön historiassa. Kasvun vauhdittamiseksi käynnistettiin arvonluontiohjelma, jonka seurauksena oikaistun käyttökatteen odotetaan nousevan 135 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä.

Konsernin liikevaihto kasvoi – digitaalisten ratkaisujen liikevaihto kasvaa 19 prosenttia

Aareon kasvatti konsernin liikevaihtoa 2 prosenttia 258 miljoonaan euroon (edellisvuonna: 252 miljoonaa euroa). Aareon Smart World -salkku käsittää taloyhtiöiden ja liikekiinteistöalan toiminnanohjauksen järjestelmät. Näitä järjestelmiä voidaan tehostaa integroiduilla digitaalisilla ratkaisuilla, joiden avulla prosesseja voidaan automatisoida sekä yhdistää asiaankuuluvia sidosryhmiä. ERP-tuotteiden (pl. konsultointi) tuotot kasvoivat 3 prosenttia. Covid-19-pandemian vuoksi ERP Solutions -tuotesegmentin kokonaistuotot ovat laskeneet vuosittain 2 prosenttia (2020: 197 miljoonaa euroa; 2019: 201 milj. euroa). Alun perin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi lanseeratulla Green Consulting -verkkotarjonnalla ei pystytä täysin tasaamaan pandemian kielteisiä vaikutuksia. Aareonin liiketoimintamallissa ERP-järjestelmät takaavat toistuvien tuottojen vakaan virran ja ovat lähtökohta digitaalisten ratkaisujen ristiinmyyntitoiminnalle. Tämän tuotesegmentin 19 prosentin vuosikasvuvauhti pysyi erityisen dynaamisena. Covid-19-pandemian vaikutuksista ja suunnitelluista nopeutetuista tulevaisuusinvestoinneista huolimatta Aareonin oikaistu käyttökate jäi hieman alle edellisen vuoden tason 62 miljoonaan euroon (edellisvuonna: 64 miljoonaa euroa).

Aareonin kasvu näkyy myös huomattavasti suurempana työntekijämäärinä, joka oli 1 795 31.12.2020 (edellisvuonna: 1 631). Kansainvälisten tytäryhtiöiden osuus työvoimasta oli 42 prosenttia (edellisenä vuonna 44,0 prosenttia).

Digitaalisten ratkaisujen portfolio laajentunut – virtuaaliassistentti lanseerattiin

Digitaaliset ratkaisut ovat Aareonille tärkeä kasvun ajuri ja yhtiö jatkaa tämän segmentin laajentamista. Tämän tuotesegmentin uusi lanseeraus oli tekoälypohjainen virtuaaliassistentti, joka tunnetaan nimellä Neela. Saksassa lanseerauksen jälkeen markkinointi käynnistyi Isossa-Britanniassa, Pohjoismaissa ja Alankomaissa. Lanseeraus Ranskassa alkoi vuoden 2021 alussa. Neela on aluksi käytettävissä chatbottina, jonka kiinteistöyhtiöt voivat vastata automaattisesti asiakkaidensa vakiokysymyksiin.

Fuusiot & yrityskaupat (M&A) – onnistuneet yritysostot

Yritysostomme CalConista, Münchenistä, Saksasta, tuli voimaan heti vuoden 2020 alussa. Sen avulla Aareon pystyi laajentamaan rakennussuhteiden hallintaratkaisujaan ja integroimaan ne Aareon Smart World -ekosysteemiin. Joulukuussa 2020 Aareon allekirjoitti myös sopimuksen 100 prosentin omistusosuuden ostamisesta Arthur Online Ltd:stä ("Arthur"), Lontoosta, Isosta-Britanniasta. Arthur tarjoaa kiinteistöjen hallintaan luokkansa parhaan SaaS-ratkaisun, joka kokoaa kiinteistönhoitajat, omistajat, vuokralaiset ja urakoitsijat yhdelle alustalle. Kaupan ansiosta Aareon voi erityisesti kehittää pienten ja keskisuurten kiinteistönhoitajien markkinoita Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Vuoden 2025 tavoite: oikaistu käyttökate nousee 135 miljoonaan euroon

Vuoden 2025 tavoite: oikaistu käyttökate nousee 135 miljoonaan euroon

Aareon on aiemmin suunnitellut nostavansa oikaistun käyttökatteensa 110 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä. Juuri lanseeratun arvonluontiohjelman ansiosta tavoitetta on nyt tarkistettu ylöspäin 135 miljoonaan euroon (ilman fuusioita ja yritysostoja). Viitaten Aareon-konsernin tulevaan kasvuun, toimitusjohtaja Dr. Alflen toteaa: "Arvonluontiohjelma tekee meistä entistä vahvemman kumppanin asiakkaillemme, kun etenemme kunnianhimoisilla suunnitelmilla ERP-järjestelmiemme ja digitaalisten ratkaisujemme teknologisesta kehittämisestä ja laajennamme portfoliotamme heidän hyödykseen. Meistä tulee entistä houkuttelevampi työnantaja, sillä yrityskasvumme synnyttää uusia toiminta-aloja ja kehitysnäkymiä. Olemme luoneet vakaan pohjan uusien yritysostojen tekemiselle. Kaiken kaikkiaan saavutamme merkittävän kasvuvauhdin, parannamme kannattavuuttamme ja tuomme näin lisäarvoa osakkeenomistajillemme Aareal Bankille ja Advent Internationalille."

Kasvun jakautuminen on seuraava:

Operatiivinen liiketoiminta: ERP 2025 -ohjelma edistää uusien ERP-tuotesukupolvien kehittämistä ja auttaa laajentamaan asiakaskuntaa. Lisäksi ERP-ratkaisujen markkinaosuutta kiinteistömarkkinoille on tarkoitus lisätä aktiivisesti ja digitaalisten ratkaisujen valikoimaa laajentaa.

Arvonluontiohjelma: Ohjelma keskittyy tuotelanseerauksen optimointiin, mukaan lukien uusien asiakkaiden hankinta ja ristiinmyynti. Aareonin tarjoamat tuotteet tähtäävät lisäarvoon ja prosessien parantamiseen suuntautuneisiin paketteihin. Aareon haluaa tehostaa SaaS -palveluidensa markkinointia, jota se on tarjonnut jo vuosia monisertifioituun Aareon Data Centreen. Tämä lisää entisestään toistuvien tuottojen osuutta tuotesalkussa. Suunnitteilla on lisätoimenpiteitä, jotka yksinkertaistavat ohjelmistojen toteutusta.

Ostot ja fuusio (M&A)t: Aareon suhtautuu fuusioihin ja yritysostoihin jäsennellysti, ja sillä on M&A-putki, joka tarjoaa lisäpotentiaalia kansainvälisen mittakaavan saavuttamiseen. Yhtiö hyötyy myös M&A-verkostosta ja Advent Internationalin asiantuntemuksesta. Uusia M&A:n jälkeisiä integraatiotiimejä on perustettu jatkamaan fuusioita ja yritysostoja. Kasvun rahoittamiseksi Aareon otti 250 miljoonan euron luottoluoton vuonna 2020. Aareonin emoyhtiön Aareal Bankin takaama luotto voidaan tarvittaessa poistaa. Tulevilla yritysostoilla on vaikutusta oikaistuun käyttökatteeseen jo mainittujen 135 miljoonan euron lisäksi.

Vuonna 2021 Aareon arvioi liikevaihdon kasvavan merkittävästi 276–280 miljoonaan euroon (2020: 258 miljoonaa euroa). Oikaistun käyttökatteen tulisi nousta 63–65 miljoonaan euroon (2020: 62 milj. euroa). Tämä ennuste ei sisällä tulevien sulautumisiin ja yritysostoihin vaikutuksia.

Aareonin vuosikertomus 2020 julkaistu

Aareonin vuosikertomus 2020, jonka otsikko on "Pioneering Work", osoittaa Aareonin väitteen uraauurtavasta työstä teknologia- ja teollisuusjohtajana. Tiiviin ja rakentavan asiakas- ja kumppanivaihdon kautta Aareon kehittää käyttäjälähtöisiä, innovatiivisia tuotteita , joiden perustana ovat modernit työympäristöt.

to top